Du skal ved dit hus sørge for, at du som minimum har

  • et stativ til mad- og restaffald
  • en genbrugsbeholder
  • poser til tekstilaffald.

Du ejer dobbeltstativet til mad- og restaffald. Genbrugsbeholderen lejer du af os. Det har betydning for, hvad du skal gøre, hvis du mangler plads til dit affald, eller hvis din skraldespand går i stykker.

 

Tilpas skraldespande til dit behov

Du kan tilmelde en ekstra genbrugsbeholder, hvis du mangler plads til dit affald. Når du ikke længere har brug for den ekstra plads, kan du framelde det. 

Tilmeld eller frameld skraldespand

Stativ til mad- og restaffald

Hvis du mangler plads til mad- og restaffald, skal du først købe et stativ. 

Køb stativ (åbner i side med information og vejledning)

Kan jeg blive fritaget fra at sortere affald?

Du skal som udgangspunkt have et minimum af beholdere til affald. Ved særlige tilfælde kan du blive fritaget fra at sortere.

Du kan søge om at blive fritaget, hvis

  • din ejendom har været ubeboet i over ½ år
  • din ejendom er revet ned eller brændt ned
  • du har en sygdom, der gør at du ikke kan sortere.

Søg om at blive fritaget fra at sortere affald

Er din skraldespand i stykker?

Genbrugsbeholder til blandt andet pap og papir

Du lejer genbrugsbeholderen af os. Derfor er det gratis, når du skal have skiftet låget eller hjulet. Når du har meldt det ind, skifter skraldemanden beholderen for dig.

Meld, at din genbrugsbeholder er i stykker

Stativ til mad- og restaffald

Ejeren af huset ejer selv stativet. Derfor skal du som ejer sørge for, at stativet er i god stand. Hvis stativet er for slidt eller ødelagt, skal du købe et nyt.

Køb stativ til mad- og restaffald

Poser til dit affald

Du kan hente ekstra poser på

  • genbrugspladsen i Grindsted
  • genbrugspladsen i Billund
  • biblioteket i Billund
  • biblioteket i Grindsted

 

Poser til madaffald

Vi uddeler poser til madaffald til alle i foråret. Du kan hente ekstra, hvis du mangler.

Du skal bruge papirsposerne, da vores anlæg ikke kan håndtere plastposer.

 

Poser til tekstilaffald

Du skal hente ekstra poser til tekstilaffald, når du løber tør. 

Stil den røde pose ud på skraldespanden til blandt andet metal og glas, når du vil have hentet den. Stil én pose ud ad gangen. 

 

Ekstra poser til restaffald

Du kan hvert år få hentet op til fem ekstra sække med restaffald. Det er til ekstra affald, som opstår ved for eksempel jul og store fødselsdage.

Når du har fyldt sækken, skal du stille den ud senest klokken 6 på dagen, du får hentet dit almindelige restaffald.