Hvad er processen, når jeg køber en grund efter først til mølle-princippet?

 • Send et tilbud på at købe grunden sammen med oplysninger om, hvornår du ønsker at overtage grunden. Hvis der er mere end én køber, skal I begge to skrive under på købstilbuddet
 • Vi bekræfter dit tilbud indenfor 3 hverdage via Digital Post
 • Vi sender en købsaftale til dig ca. en måned før, du ønsker at overtage grunden, som du skal underskrive digitalt. Hvis der er mere end én køber, skal I begge to skrive under på købsaftalen. Du får en kopi af den underskrevne købsaftale
 • Sammen med købsaftalen sender vi en faktura på købesummen, som du senest skal betale på overtagelsesdatoen
 • Du skal også betale for tilslutning af vand, varme og el samt for, at vi registrerer dig som ny ejer af grunden. (0,6 % af købesummen eksklusiv moms oprundet til nærmeste 100 + 1.750 kr.)
 • I nye områder (klargjorte efter 1. januar 2022) skal du betale et beløb til den kommende grundejerforening på 5.000 kr., som vi udbetaler til grundejerforeningen, når vi overdrager foreningen til beboerne i området
 • Vi registrerer dig som ejer af grunden i et skøde. Du skal underskrive skødet digitalt. Du får besked, når skødet er klar til underskrift. Hvis der er mere end én køber, skal I begge to skrive under på skødet
 • Når skødet er underskrevet, anmelder vi det til Tinglysningsretten. Du modtager en kopi af svaret, og handlen er herefter afsluttet

Har flere budt den samme pris på den samme grund, kontakter vi dig/jer pr. telefon, og du/I får lov til at sende et nyt bud ind indenfor 3 dage. Buddet kan være det samme som i første omgang eller højere.

Klik på kortet og se flere oplysninger om grundene

Jeg ønsker at købe en grund - hvad gør jeg?

Du får brug for følgende

 • Mit ID for dig og eventuel medunderskriver
 • Oplysninger om den grund, som du/I ønsker at indgive købstilbud på

Sådan gør du

 • Vælg afgiv bud med én eller to underskrivere herunder
 • Klik på "videre" og log ind med Mit ID
 • Udfyld blanketten vedrørende den grund, som du/I ønsker at byde på
 • Afslut og gem din kvittering

Køb en grund - én underskriver

Købe en grund - to eller flere underskrivere