Puljens formål

Aktivitets- og installationspuljen for Grindsted bymidte er en midlertidig pulje, der forløber over tre år fra 2021-2023. Der er i puljen 100.000 kr. til uddeling i 2023.

I Aktivitets- og installationspuljen kan du søge økonomisk støtte til forskellige aktiviteter og fysiske, midlertidige installationer i Grindsted bymidte. 

Puljens formål:

Aktivitets- og installationspuljen er en pulje, hvor initiativtagere kan søge om økonomisk støtte til forskellige aktiviteter og fysiske, midlertidige installationer i Grindsted bymidte. Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere med gode idéer og et stærkt engagement i bymidten.

Formålet med puljen er at afprøve tiltag, der kan sætte gang i en mere livlig, attraktiv og aktiv bymidte ved at give oplevelser til byens borgere og besøgende, og give initiativtagere mulighed for at igangsætte events og aktiviteter inden for en kort tidshorisont.

Puljen understøtter ”Viljen til at handle” - udviklingsstrategien for Grindsted bymidte, og skal være med til at styrke samarbejdet mellem byens forskellige aktører.

Der er 100.000 kr. i puljen til uddeling i 2023.

Søg aktivitets- og installationspuljen for Grindsted bymidte

Kort med område for aktiviteter hvor der kan søges tilskud i Aktivitets- og installationspuljen for Grindsted bymidte