Playful Learning handler om at bringe en legende og eksperimenterende tilgang til undervisning og læring i spil på skolerne. Siden 2019 har Playful Learning kørt som et pilotprojekt på Vorbasse Skole og mellem 2020-2026 vil alle kommunens skoler begynde at arbejde med en legende tilgang til læring som en del af Playful Learning.

Målet med Playful Learning er, at alle børn får mulighed for at fordybe sig i en legende tilgang til undervisning. Fra piloten i Vorbasse, ved vi, at den projektbaserede tilgang til undervisning, skaber rum og mulighed for netop dette. Playful Learning med projektbaseret læring (som metode) bygger også på LEGO Fondens tilgang til læring gennem leg, som tager afsæt i, at dyb læring sker, når børn føler begejstring, deltager aktivt, eksperimenterer, involverer sig socialt og ser en mening i de aktiviteter, de er en del af.

Børn lærer gennem en legende tilgang

Flere undersøgelser viser, at legen har stor betydning for børns udvikling, og at læring gennem leg og en legende tilgang kan være med til udvikle kompetencer, der kan ruste børnene til fremtiden.

Verden i dag og i fremtiden er fyldt med udfordringer, men også med enorme muligheder. Ved at fremme børns lyst og motivation til at lære, deres evne til at finde på idéer og tænke i alternativer og deres mulighed for at relatere sig til andre og til deres omgivelser på positive måder, bliver de bedre klædt på til at håndtere en fremtid, som de selv skal skabe.

Playful Learning vil være med til at skabe rammerne og fundamentet for en legende tilgang til læring for børn, der vokser op og går i folkeskole hos os.

Hvornår kommer Playful Learning til din skole?

Playful Learning kommer til alle folkeskolerne over en seksårig periode mellem 2020 og 2026. Implementeringen af Playful Learning vil på alle skoler have et lokalt præg og sker i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, skolens ledelse og medarbejderne, således, at processen opleves meningsfuld for både elever, forældre, medarbejdere og ledelse.