Fælles renovationsmateriel kan etableres steder hvor, det ikke er praktisk muligt at opstille individuelt renovationsmateriel ved hver bolig, eller steder hvor krav ikke kan overholdes. Dette kan blandt andet omfatte boligtyper såsom:

  • Etageboliger
  • Rækkehuse
  • Feriecentre og sommerhusområder

Du skal kontakte kommunens affaldsteam på tlf. 79 72 72 00  hvis du skal lave en ny affaldsø.

Hvis du skal have ændret på de containere, som du i forvejen har kan du selv gøre det i selvbetjeningen.

Ændre eksisterende containerløsninger (åbner i ny fane)