GrindSTEDET - et nyt projekt i bymidten

At skabe mere liv og aktivitet i bymidten er hovedformålet med projektet, og hvordan det gøres bedst for Grindsted er det vi i fællesskab skal blive klogere på.

Det åbne, fælles rum i det gamle Grand Hotel, Borgergade 1, vil i de kommende år danne ramme om udvikling og samarbejder mellem Billund Kommune og alle der vil være med til at samarbejde om, hvad GrindSTEDET skal kunne og være.

GrindSTEDET er området omkring Banken, Hotellet, Birkecenteret, Kulturhuset, Torvet og Birketorvet.

Book GrindSTEDET via Fritidsliv