Hvad betaler jeg for at komme af med mit affald?

 

I et ganske almindeligt parcelhus skal du i 2024 som minimum betale 

  • Mad- og restaffald (90/150 liter): 1.144 kr.
  • Plast/mad- og drikkekartoner og metal/glas (240 liter): 450 kr.*
  • Pap/papir (240 liter): 450 kr.*
  • Gebyr til genbrugspladsen: 1.144 kr

Dermed betaler du i alt 3.188 kroner for dit affald. 

Du betaler for dit affald over ejendomsbidraget. Hvis du har brug for ekstra plads til dit affald, kan du bestille det. Priserne er for 2024 og bliver justeret hvert år.

 

* Kassen til farligt affald er inkluderet i gebyr til genbrugsbeholderne