I direktionen sidder kommunaldirektøren og tre direktører: Direktør for Børn, Unge og Arbejdsmarked, Direktør for Voksne samt Direktør for Teknik, Plan og Kultur. De har alle ansvar for hver deres fagforvaltning.

Direktionen har det overordnede ansvar for at implementere kommunalbestyrelsens beslutninger og for at skabe en organisation, der kan realisere de politiske mål.

Se diagram over vores administrative organisation

Ansvarsområder

Vores forvaltninger har ansvar for forskellige opgaver:

  • Kommunaldirektørens stabe - leder Strategi, HR og Kommunikation samt Økonomi og Digitalisering. De løser opgaver indenfor politisk betjening, herunder jura, kommunikation, erhverv, strategisk medarbejderudvikling og sundhed.
  • Børn, Unge og Arbejdsmarked - har opgaver inden for dagtilbud til børn og unge, skoleområdet, sundhedsplejen, familietilbud og -rådgivning, pædagogisk-psykologisk rådgivning, borgerforløb, integration, misbrug og beskæftigelse.
  • Voksne - har opgaver inden for dagpenge, aktivering, revalidering, førtidspension, kontanthjælp, ældre-/hjemmepleje, psykiatrien, handicapinstitutioner, økonomi, personale, indkøb og it.
  • Teknik, Plan og Kultur - har opgaver inden for beredskab, kommunale ejendomme, byggeri og planlægning, natur og miljø, park og vej samt kultur og fritid.