Du skal ved dit hus sørge for, at du som minimum har

  • et stativ til mad- og restaffald (Det ejer du)
  • en genbrugsbeholder til pap og papir (Den lejer du)
  • en genbrugsbeholder til plast/drikkekartoner og metal/glas (Den lejer du)
  • kasse til farligt affald
  • poser til tekstilaffald.

Om du ejer eller lejer har betydning for, hvad du skal gøre, hvis du mangler plads til dit affald, eller hvis din skraldespand går i stykker.