Én klimaplan for alle i kommunen

Vi skal være en klimaneutral kommune, som er modstandsdygtig over for klimaforandringer i 2050.

Derfor er vi gået sammen med med landbruget, virksomhederne og energiselskaberne om at finde de virkemidler, der kan reducere udledningerne.

Som borger spiller du også en stor rolle i, at vi finder de løsninger, som samtidig er til gavn for klimaet og giver livsglæde og hverdagsværdi for alle i kommunen.

Her kan du læse mere om visionen, målsætningerne og virkemidlerne.

Vision: En grøn fremtid for Billund Kommune

Vi vil arbejde for en klimavenlig fremtid, fordi vores børn og kommende generationer skal have muligheden for at udfolde sig klogt og kreativt i en verden, hvor vi ikke overudnytter ressourcerne, og hvor mennesker kan leve gode liv i meningsfulde fællesskaber.

Derfor har kommunalbestyrelsen sat et mål i 2050 om netto-nuludledning af klimagasser og om løbende at tilpasse os til de konsekvenser af klimaforandringerne, som vil ramme os i årenes løb. 

Vi vil give borgere og virksomheder den nødvendige tryghed og sikkerhed for, at vi kan vedblive med at være en kommune med stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet.

Hvad er en DK2020-klimaplan?

DK2020 er rammen om de danske kommuners klimaplaner.

Klimaplanerne udarbejdes efter rammeværktøjet Climate Action Planning Framework, som stilles til rådighed for danske kommuner via Concito og Realdania.

Med dokumentationen i rammeværktøjet sikrer vi, at vores klimaplan lever op til Parisaftalen: 

  1. Ved at udarbejde en plan, der viser vejen til en klimaneutral kommune inden udgangen 2050
  2. Ved at vise, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig og forbedre sin modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, der kan ramme både nu og i fremtidige klimascenarier
  3. Ved at engagere lokalsamfundene og beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og  merværdier, der også skal følge af planen, og sikre en retfærdig fordeling af disse gevinster og merværdier til indbyggere og lokalsamfund
  4. Ved at beskrive kommunens beføjelser og kapacitet og de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at kommunens klimamålsætninger kan indfris inden for både reduktion og klimatilpasning.

Du kan dykke ned i rammeværktøjet (CAPF) på realdania.dk

Og du kan læse mere om DK-2020 på concito.dk

Klimaplanen for Billund Kommune

23. maj 2023 blev vores klimaplan endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen og C40 Cities-netværket.

Klimaplan (webtilgængelig)

Øvrige dokumenter

Sammen med klimaplanen er der udviklet en virkemiddeloversigt, som i detaljer beskriver, hvordan vi vil arbejde med reduktion af udledninger og klimatilpasning i de kommende år.

Virkemiddeloversigten, dokumentationsrapporten og de mange bagvedliggende bilag kan rekvireres ved henvendelse til klima@billund.dk.

In English: Climate Action Plan (short version)

We have published an English version of the municipality's climate action plan.

Climate Action Plan

Please feel free to download and do not hesitate to get in touch if you have any questions or comments.