Mange naturarealer er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttelsen betyder, at du ikke må ændre i tilstanden i området. Du må fx ikke ændre i terrænet, opdyrke eller tilplante arealerne, bygge, placere master eller lignende.

Ønsker du at ændre et §3-beskyttet naturareal, skal du søge om dispensation hos os.

For at søge om dispensation får du brug for

  • ejerlav og matrikelnummer på dit areal
  • oplysninger om ansøger og ejer (hvis du som ansøger ikke er ejer)
  • oplysninger om det berørte areal (type og størrelse)
  • beskrivelse af det du vil gøre på arealet
  • kort over arealet (Brug eksempelvis Billund Kommunes kort)

Søg om dispensation til at ændre beskyttet natur