Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et område, hvor der er bestemte arter eller typer af natur. Arterne eller naturtyperne er enten sjældne, truede eller karakteristiske for hele Europa. Områderne er særligt beskyttede. 

I vores kommune ligger der to Natura 2000-områder

  • Område nr. 82: Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage
  • Område nr. 85: Hedeområder ved Store Råbjerg

Du skal anmelde aktiviteter i Natura 2000-områder

Du skal være opmærksom på, at du også skal anmelde, hvis du ændrer bestemte former for drift eller laver bestemte aktiviteter, der normalt ikke kræver en tilladelse.

Se under ofte stillede spørgsmål, hvilke aktiviteter det drejer sig om.

Send din anmeldelse til os via digital post

Handleplaner for Natura 2000-områderne

Handleplanerne beskriver, hvordan beskyttelsen af de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i Natura 2000-områderne, gennemføres og hvordan interessenter inddrages.

Læs den gældende handleplan for Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage (pdf)

Læs den gældende handleplan for Hedeområder ved Store Råbjerg (pdf)