Med naturpuljen støtter vi hvert år en række naturprojekter. Alle private lodsejere med naturarealer, kan søge om støtte til at pleje naturen. Tidligere har vi støttet græsningsprojekter, hvor vi har givet støttet hegnsstoler og hegnstråd samt hjulpet med at få kontakt til en afgræsser. Vi har også tidligere givet støtte til at rydde meget værdifulde tørvelavninger. 

Projekter bliver vurderet ud fra

  • naturværdien på dit areal
  • naturpotentialet på dit areal
  • plejens effekt og holdbarhed

Vi kigger løbende på ansøgninger, så har du et naturprojekt, hvor du ønsker råd, vejledning eller støtte, skal du bare skrive til os og fortælle om dit projekt og hvad du ønsker at gøre.

Skriv til os og søg om støtte til dit projekt