Hvis du vil rejse skov indenfor et område udpeget som skovrejsning uønsket skal du have en tilladelse til dit projekt. Hvis du omvendt vil rejse skov i et skovrejsningsområde eller et neutralt område skal du anmelde dit projekt.

Din ansøgning eller anmeldelse skal altid indeholde

  • kontaktoplysning på dig og din rådgiver
  • en beskrivelse af projektområdets størrelse, hvor det ligger osv.
  • en begrundelse for projektet
  • et udfyldt VVM-skema så vi kan screene dit projekt
  • et skovkort der tydeligt viser det område du ønsker tilplantet.

Søg om eller anmeld skovrejsning