Her kan du se alle de forundersøgelser og etableringsprojekter, vi har udført. Forundersøgelserne skal vise, om det giver mening af lave et projekt i et udpeget område, hvorefter projektet kan etableres.

Projekterne er enten støttet af EUs Hav- og fiskerifond eller af miljøstyrelsen. Projekterne er herunder listet ud fra hvilken ordning projektet er støttet af.