Se og ret dine BBR oplysninger

Skal jeg rette mine BBR-oplysninger?

Du har som ejer ansvar for at sikre, at alle oplysninger i Bygnings- og boligregistret (BBR) stemmer overnes med de faktisk fysiske forhold på din ejendom. Er der fejl eller mangler i BBR, er det dig som ejer, som skal melde dem ind til os. Du skal også sørge for at indberette ændringer på dine bygninger og tekniske anlæg.

Hvis du har en byggesag på din ejendom, bliver dine BBR-oplysninger på den aktuelle bygning rettet sammen med byggesagen. Det er dog altid en god ide, at du følger op på din BBR, når din byggesag er afsluttet.

Indberet fejl, mangler eller ændringer i dine BBR-oplysninger 

Find dine BBR-oplysninger på to måder

  1. Se BBR-oplysninger i Bygnings- og Boligregistret på bbr.dk
  2. Se BBR-oplysninger på ois.dk

På ois.dk kan du yderligere finde oplysninger om

  • dine bygninger og tekniske anlæg
  • din matrikel
  • kommune- og lokalplaner
  • vurderinger
  • tilstandsrapporter