I Billund Kommune har vi både bygge- og beskyttelseslinjer. 

Skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen regulerer kun bebyggelse som fx bygninger, master eller lignende. 

Sø- og åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen regulere alle ændringer i området som fx bebyggelse, tilplantning eller ændring af terræn. 

Søg om dispensation fra bygge- eller beskyttelseslinjer