Sådan søger du om landzonetilladelse

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre en ejendoms anvendelse i landzone, skal du som udgangspunkt søge om landzonetilladelse. 

Søg om landzonetilladelse