Hvad skal du søge om, og hvordan gør du?

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse ved overnatning på skoler, børnehaver, haller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, idrætshaller, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Det skal du have afklaret, inden du søger

 • Fra et lokale, der er større end 75 m2, skal der være mindst to flugtveje, som fører helt til terræn i det fri. Udgangene skal være i hver ende af det berørte lokale.
 • Fra flugtvejsdør i lokale større end 75 m2 skal der være 2 flugtveje i hver sin retning med højest 25 m til flugtvejstrappe eller dør til terræn i det fri.
 • Er der ikke en dør fra disse lokaler til terræn i det fri, skal der være en redningsåbning for hver 10 sovepladser. En redningsåbning skal være vurderet egnet af redningsberedskabet, og underkant af redningsåbning må højest ligger 2m over terræn i det fri.
 • I hvert lokale til overnatning skal du anbringe håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere som beskrevet i bestemmelser fastsat af os (kommunalbestyrelsen / redningsberedskabet).
 • I hvert lokale skal du opsætte et tydeligt opslag med forbud mod rygning.
 • I hvert soverum skal du opsætte minimum en røgalarm.
 • Ved overnatning i lokaler, der er større end 75 m2, skal du have godkendt en belægningsplan ved os. Det er for at sikre, der er tilstrækkeligt med friareal hen til flugtveje og redningsåbninger, så sovepladser, inventar, bagage med mere ikke spærrer.
 • I bygninger indrettet til 150 sovepladser eller flere, skal der være en fast vågen vagt, som skal foretage runderinger efter vores fastsatte bestemmelser. I andre tilfælde kan vi kræve en vagtordning etableret, hvis det ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering skønnes nødvendigt.

Hvilke oplysninger skal du bruge til din ansøgning?

 • Kontaktoplysninger på dig selv og den driftsansvarlige.
 • Plantegning(er) med markering af de lokaler der sker overnatning i.
 • Plantegning (er) med indretning af benyttede lokaler, også kaldet en belægningsplan (hvis lokalet forventes benyttet til flere end 50 personer).

Søg tilladelse til midlertidig overnatning