Hvad skal du søge om, og hvordan gør du?

En midlertidig konstruktion kan være et telt, en scene eller en anden konstruktion til for eksempel et marked eller en byfest, som er opstillet mindre end 6 uger. For at finde ud af om din midlertidige konstruktion kræver en tilladelse, kan du besøge bygningsreglementet.

Se om din midlertidige konstruktion kræver tilladelse på bygningsreglementet.dk

Det skal du være særligt opmærksom på

  • Du skal sende en ansøgning senest 4 uger inden, du stiller den midlertidige konstruktion op.
  • Selv om en bygning eller konstruktion ikke kræver byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at din brug af bygningen eller konstruktionen i nogle tilfælde skal anmeldes til os.
  • Ønsker du at stille en forlystelse op, skal du anmelde den til de lokale politimyndigheder i stedet for at ansøge ved os.
  • Du skal i telte, som er tiltænkt personer med nedsat førlighed, sørge for at sikre tilstrækkelige forhold for adgang og flugt.

I din ansøgning skal du svare på

  • Hvad du skal bruge teltet / konstruktionen til?
  • Hvor mange personer der skal opholde sig i teltet / konstruktionen?
  • Hvordan situationsplanen, som viser placeringen af teltet/konstruktionen i forhold til andre bygninger med videre, ser ud?
  • Hvordan plantegning med angivelse af flugtveje i teltet / fra konstruktionen med videre ser ud?
  • Hvilken statisk dokumentation, herunder fundering, bærende dele, stabilitet med videre finder der?
  • Om du har en fuldmagt fra ejer af ejendommen?

Søg tilladelse til en midlertidig konstruktion