Du og din nabo må som udgangspunkt i fællesskab selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres grunde skal se ud. Du skal dog undersøge, om der er en lokalplan eller andre lokale regler herom.

Ved fælles hegn er det normalt, at naboer deles om arbejdet og udgifterne til at opsætte og vedligeholde hegnet.

Bestil et Hegnssyn

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige, kan den af jer, der ønsker det, bede om at få besøg af Hegnsynet.

Hvad skal du bruge

  • Mit ID
  • en fuldmagt eller Mit ID fra eventuelle medejere af ejendommen.

I anmodningen skal du oplyse

  • Dit navn og evt. medejeres navne
  • Adresse og matrikelnummer på din ejendom
  • Hvad uenigheden drejer sig om
  • Dit forslag til en løsning på jeres uenighed
  • Din nabos navn og adresse
  • Oplysninger om eventuelle lejere eller forpagtere på din eller din nabos ejendom
  • Oplysninger om eventuelle særlige bestemmelser om hegn for din ejendom og naboejendom
  • Eventuelle kort, skitser eller billedmateriale

Bestil et hegnsyn - en ejer

Bestil et hegnsyn - flere ejere