Jeg vil opføre et anlæg til udnyttelse af sol- og vindenergi

Når du ønsker at sætte solceller, solfangere eller vindmøller op, kræver det som udgangspunkt en tilladelse. Der kan også være krav i en servitut eller i en lokalplan, som betyder, at du skal søge tilladelse eller dispensation.

Søg tilladelse til vindmølle, solcelle- eller solfangeranlæg

Undtagelse

Placerer du dine solceller- eller dit solfangeranlæg i plan med taget på dit beboelseshus, og er din placering ikke i strid med en servitut eller lokalplan, kan dine solceller/dit solfangeranlæg blive sat op uden byggetilladelse eller dispensation. Husk dog at indberette det færdige anlæg til BBR.

Besøg tinglysning.dk

Tjek en lokalplan

Indberet anlæg, der ikke kræver tilladelse, til Bygnings- og boligregistret