Der er forskel på boligstøtte og beboerindskud, og hvordan du søger disse.

Boligstøtte

Det er Udbetaling Danmark som står for udbetaling af Boligstøtte, og der du skal henvende dig.

Søg Boligstøtte

På borger.dk kan du finde en guide til boligstøtte.

Her kan du se reglerne for at få boligstøtte, hvilke krav der er og hvordan du kan kontakte Udbetaling Danmark. Derfor skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om boligstøtte, boligsikring og boligydelse.

Vil du søge boligstøtte skal det ske digitalt. Du skal derfor udfylde en selvbetjeningsløsning digitalt. Har du brug for hjælp til selvbetjeningsløsningen, skal du bestille tid til medbetjening i Borgerservice.

Husk at medbringe dit NemID/ MitID når du møder op i Borgerservice.

Her finder du kontaktoplysninger til  Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om Boligstøtte. 

Beboerindskud (Indskudslån)

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om at lån til indskud, også kaldet beboerindskud. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.

Det er Borgerservice, du skal kontakte, hvis du vil søge om beboerindskud - indskudslån i din nye almene bolig. Du kan benytte selvbetjeningsløsningen til at søge lån til beboerindskud/ indskudslån.

Husk, det er altid den kommune som du flytter til, hvor du skal søge indskudslån.

Søg om lån til beboerindskud

Lån kan ydes til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

I Borgerservice kan du få hjælp til, at udfylde ansøgningen digitalt eller via en blanket. Husk at du  bestille tid til Borgerservice.

Husk at medbringe NemID eller MitID når du besøger Borgerservice.

Beboerindskud (Indskudslån)