Søg om at få ekstra vand til markvanding i 2023

Der er tørke i vores område. Vi vurderer, det er en ekstraordinær situation.

Derfor kan du søge om at få tildelt mere vand til markvanding. Det gælder for en kortere periode på op til tre måneder.

Søg om at få ekstra vand til markvanding

Du kan ringe direkte til os om markvand på tlf. 79 72 11 15

Søg om tilladelse

Du skal søge om tilladelse til havevand eller markvand på hjemmesiden Byg og Miljø

Søg om tilladelse på Byg og Miljø

Indberetning af forbruget af markvand for 2022

Det er tid til at du skal indberette dit vandforbrug for 2022. Hvert år skal du indberette dit vandforbrug på din markboring til kommunen. Det er matrikelejerens ansvar at sørge for markvandsindberetningen. 

Sidste frist for at indberette dit vandforbrug er 31. januar 2023.

Indberet forbruget af markvand for 2022