Søg på din adresse, og se om din grund er kloakeret. Kortet nedenfor viser de offentligt kloakerede områder i kommunen. Kloakkerne drives af spildevandsforsyningen Billund Vand og Energi A/S. 

 

I de grønne og lyseblå områder kan en del af ejendommenes regnvand ledes til offentlig kloak (fælleskloak eller regnvandskloak). I de fleste nyere og fremtidige (skraverede) byudviklingsområder er det planen at regnvand på tage og befæstede arealer, skal nedsives lokalt.

Bor du udenfor kloakeret område?

Er din ejendom beliggende udenfor indtegnede kloakerede områder skal du normalt håndtere dit spildevand på egen eller lejet grund, typisk i et nedsivningsanlæg. Ændrer du væsentligt på din ejendom, så der frembringes mere spildevand, eller det har en anden sammensætning, skal du eller din kloakmester søge kommunen om tilladelse til de nye anlæg på Byg og Miljø.
Det skal du også hvis du ændrer placering af nedsivningsanlæg, eller anlægget ændres/udskiftes til et der er væsentligt anderledes.

Du skal altid søge om tilladelse

Hvis du skal ændre på dine spildevandsforhold; enten fordi du ønsker at lede noget til kloakken, frakoble noget fra kloakken eller nedsive enten spildevand eller regnvand, skal du søge om tilladelse på hjemmesiden Byg og Miljø.

Søg på Byg og Miljø (åbner i ny fane)