Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted.

Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Sådan gør du når du flytter til Danmark

  • Du skal møde personligt op hos Borgerservice og anmelde din indrejse.
  • Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen.
  • Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Bestil tid til Borgerservice