Hvad er en Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien er en højtidelig ceremoni, der markerer, at du nu bliver dansk statsborger.

Dansk statsborgerskab betinges af deltagelse i en Grundlovsceremoni.

Loven betyder, at Kommunalbestyrelsen skal give mulighed for, at du som ansøger kan tilmelde dig en Grundlovsceremoni.


Bemærk:

Ansøgningsprocessen og selve tildelingen af statsborgerskab varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter, lovforslag om "indfødsrets meddelelse" vedtaget af Folketinget, sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien, til de ansøgere, der er optaget på det pågældende lovforslag.

Når den lov om "indfødsrets meddelelse", du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om Grundlovsceremonien.

Du skal deltage i Grundlovsceremonien senest 2 år efter lovforslaget om indfødsrets (statsborgerskab) meddelelse

Hvis du ikke overholder fristen på 2 år, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt. 

En repræsentant fra kommunen vil overrække dig dit danske statsborgerretsbevis i forbindelse med Grundlovsceremonien.

Du skal deltage i Grundlovsceremonien i den kommune, hvor du bor.

Tilmeld dig til Grundlovsceremoni d. 31. august 2023, kl. 15.00 og 16.00

Tilmeldingsfrist er d. 10. august kl. 8.00.