Hvornår er det smart med en digital fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med kontakten med et offentlige, kan du give en Digital Fuldmagt.

Du kan give Digital Fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk.

Når du afgiver en fuldmagt, giver du personen lov til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Det kan fx være et familiemedlem, en medarbejder fx plejeperson, nabo, ven eller en virksomhed. Det vigtigste er, at du har tillid til personen.

Giv eller anmod om Digital Fuldmagt til selvbetjeninger

Hvorfor må andre ikke bruge dit MitID 

Dit MitID er en digital signatur. Den er din digitale underskrift. 

MitID er personligt, og det er ikke lovligt for andre at bruge den anden persons MitID. Det gælder både pårørende, værger eller personer, der har fuldmagt til at handle på personens vegne.

En Digital Fuldmagt er med til at sikre dig og dine pårørende mod at bryde loven. Når en af dine pårørende har en Digital Fuldmagt fra dig, kan de logge på med deres eget NemID eller MitID og handle på dine vegne.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, kan du rette henvendelse til Borgerservice.

Bestil tid til Borgerservice til Digital Fuldmagt.