Har du spørgsmål og brug for vejledning til Digital Post, kan du altid få hjælp fra Borgerservice eller på bibliotekerne.

Hvad er Digital Post?

Som borger i Danmark modtager du Digital Post fra offentlige myndigheder. Det kan være en indkaldelse til sygehuset, at din bil skal til syn osv.

Du modtager Digital Post fra offentlige myndigheder, fra du er 15 år gammel, og du har pligt til at læse den. 

Flere indgange til Digital Post

Du har én postkasse til post fra offentlige myndigheder – det er den, vi kalder Digital Post.

Du kan frit vælge, om du vil læse din Digital Posts på

Du kan også vælge at læse Digital Post fra offentlige myndigheder i de platforme, som det private stiller til rådighed på

I e-Boks og Mit.dk kan du se Digital Post fra offentlige myndigheder, samt post fra virksomheder. Det kan være din bank, forsikringsselskab, pensionsselskab eller teleselskaber m.m.

Om Digital Post

Funktioner i Digital Post