BLIV GODKENDT TIL ET FLEKSJOB

For at blive godkendt til ordningen om fleksjob, hvor der kan tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred, skal du opfylde kravene for det.

Vi kan etablere fleksjob hos

  • private arbejdsgivere
  • offentlige arbejdsgivere
  • den virksomhed man allerede er ansat i - altså et Fastholdelsesfleksjob. Her gælder der dog særlige vilkår.
  • selvstændige med nedsat arbejdsevne, har mulighed for at blive bevilget et tilskud til selvstændig virksomhed, hvis kravene til det er opfyldt.

 

LEDIGHEDSYDELSE

Indtil du får dit første fleksjob, eller hvis du er blevet ledig fra dit fleksjob, har du ret til ledighedsydelse.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til jobsamtaler med os i jobcenteret, mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Du kan også selv bede om en jobsamtale med din Jobkonsulent. Du har desuden ret til at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed, afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund.

Du skal aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, som vi giver dig - herunder tilbud om fleksjob.

Søg ledighedsydelse

 

LEDIGHEDSYDELSE UNDER FERIE

Som ansat i fleksjob, gælder ferielovens regler også for dig.

Hvis du endnu ikke har optjent ret til 25 feriedage med løn eller feriegodtgørelse, har du mulighed for at søge ferie med ledighedsydelse.

Hvis du har optjent feriepenge i et tidligere job, trækkes de fra det antal dage du kan holde ferie med ledighedsydelse.

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelsesydelse eller ressourceforløbsydelse, begynder du først at optjene feriedage fra den dato du er blevet godkendt til fleksjobordningen.

Søg ledighedsydelse under ferie

 

 

HAR DU SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og har fået væsentlige og varigt nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at få tilskud til selvstændig virksomhed, hvis du opfylder kravene for det.