Hvem kan blive ansat med løntilskud?

Du skal som udgangspunkt have været ledig i 6 måneder, for at have ret til et job med løntilskud. Der er dog få undtagelser, hvor man har muligheden allerede fra første dag man er ledig.

Undtagelserne er

  • du er over 50 år
  • du er enlig forsørger
  • du har ikke en almen eller erhvervsrettet uddannelse

Løntilskud - Private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privatarbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. Arbejdsgiver kan få udbetalt en del af din løn som tilskud. Du kan være ansat i op til seks måneder med løntilskud.

Løntilskud - Offentlige virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindelig ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden med ansættelse i en offentlig virksomhed med løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Løntilskud til nyuddannede med handicap - Isbryderordningen

Er du nyuddannet og har et handicap, har du mulighed for at få erhvervserfaring inden for dit område ved, at du finder et job med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Isbryderordningen

Løntilskud til førtidspensionister

Du har som førtidspensionist mulighed for, at få et job med løntilskud (det man tidligere kaldte skånejob), hvis du ikke længere er i stand til at arbejde i et fuldtidsjob, men gerne vil beholde en kontakt til arbejdsmarkedet. Du kan selv finde et job, men det er Jobcenteret der skal vurdere og godkende ansættelsen. Det er også Jobcenteret der kan bevilge fx

  • hjælpemidler
  • særlig indretning på din arbejdsplads
  • mentorstøtte

- hvis det er nødvendigt for din ansættelse.

Løntilskud til førtidspensionister