Hvad betyder det, at man skal stå til rådighed

Rådighedsforpligtelse handler om din pligt til at stå til rådighed, når du modtager en forsørgelsesydelse fra det offentlige.

Du og din beskæftigelsesvejleder vil i jeres samtaler snakke om, hvilke tilbud der kan give dig den korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet.