Du skal stå til rådighed - hvad betyder det?

Rådighedsforpligtelse handler om din pligt til at stå til rådighed, når du modtager en forsørgelsesydelse fra det offentlige.

Du og din beskæftigelsesvejleder vil i jeres samtaler snakke om, hvilke tilbud der kan give dig den korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet. 

I samtalerne har vi fokus på uddannelse hvis du er ufaglært, eller ikke længere kan arbejde indenfor det fag, som du har uddannet dig i.

  • Hvis du er under 25 år
  • Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Hvis du ikke har forsørgerpligt
  • Hvis du er i stand til at tage en uddannelse

Så vil du blive mødt med et særligt stort fokus på uddannelse.

Er du ung dagpengemodtagere under 25 år, uden en ungdomsuddannelse, er der krav om at du skal gennemføre en læse, skrive- og regnetest, indenfor den første måned du er ledig.