6-UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du dagpengemodtager eller fleksjobvisiteret og ikke har en videregående uddannelse.

  • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
  • Kurserne skal findes på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.

Du skal henvende dig til din A-kasse, som kan hjælpe dig.

VOKSENLÆRLING

Er du 25 år eller derover og kunne tænke dig en uddannelse f.eks. en erhvervsuddannelse – er der muligheder for at undgå SU på grundforløbet.

Det første der skal ske, er at du skal have en samtale med en uddannelsesvejleder på Jobcenter Billund, som kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) uddannelse du skal begynde på.

Når du har fundet din uddannelse, skal du have lavet en Real Kompetence Vurdering (RKV) – denne laves på en erhvervsskole. Her vurderes hvordan din uddannelsesplan vil se ud på den givne uddannelse.

Så er det tid til at finde en læreplads, du kan selv kigge på lærepladsen .dk eller kontakte Jobcenter Billund Uddannelsesvejleder, som gerne hjælper til.

Hvis din arbejdsgiver betaler den overenskomstmæssige voksenlærlingeløn, har arbejdsgiver mulighed for tilskud til dig.

Dette gælder hvis du:

  • Er ledig og ufaglært eller ledig og faglært med en forældet uddannelse
  • Ledig faglært (ikke forældet uddannelse med 6 måneders ledighed
  • beskæftiget og ufaglært

Hvad kan jeg blive - få inspiration i UddannelsesGuiden

Spørgsmål?

- kontakt vores Uddannelseskonsulent på 21 60 49 03 eller Virksomhedsservice på 79 72 78 00.