Søg om Socialt Frikort

Med et socialt frikort får du mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit og uden vi modregner i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension, eller boligsikring.
Hvis du er fyldt 18 år, har særlige sociale problemer og opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i Lov om Social Service.