For at søge om uddannelseshjælp, skal du melde dig ledig på jobnet.

Meld dig ledig på jobnet

Søg om uddannelseshjælp

Når du skal søge uddannelseshjælp, skal du den første dag du er ledig, henvende dig personligt til os i rådhusets information. Vi giver dig en tid til samtale med en af vores beskæftigelsesvejledere og vi tjekker om du har fået udfyldt de nødvendige blanketter. Det er en fordel, at du har meldt dig ledig på Jobnet og udfyldt en ansøgning om uddannelseshjælp

  • Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp, tager vi automatisk stilling til, om du har ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
  • Flytter du kommune, skal du huske at ansøge om uddannelseshjælp igen i din nye bopælskommune.
  • For at få udbetalt uddannelseshjælp, følger en række rettigheder og pligter. Vi vil løbende indkalde dig til samtaler, hvor vi taler med dig om dine uddannelsesmuligheder.

Målet er, at du skal kunne tage en uddannelse og forsørge dig selv - enten på kort eller lang sigt. Du skal selv komme med forslag til uddannelse og hurtigst muligt selv søge om optagelse på én eller flere uddannelser.

Læs mere om uddannelseshjælp på borger.dk