Hvem kan få førtidspension?

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.

Du kan have ret til førtidspension, fra du er fyldt 40 år, og indtil du når folkepensionsalderen. Hvis du er under 40 år, har du kun i ganske særlige tilfælde ret til førtidspension.

Det er en rådgiver i Jobcenteret fra kommunen, som afgør, om du kan få førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension.

Hvis du får tilkendt førtidspension, giver kommunen automatisk besked til Udbetaling Danmark, som kontakter dig om beregninger og udbetalinger af din pension.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Der er forskel på hvornår du har fået tilkendt førtidspension. Det har betydning for hvilke tilskud og tillæg du kan søge om. Bliv klogere på hvilke hvad der er gældende for dig.

Førtidspension tilkendt før 2003

Førtidspension tilkendt efter 2003

Hvem kan få førtidspension

Førtidspension