Du kan som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle få sygedagpenge hvis du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt her, men der er enkelte undtagelser som fx:

  • du bor i et andet EU land
  • du flytter indenfor EU
  • du flytter til et andet land, som Danmark har en særlig aftale med

Det er en betingelse, at:

  • du ikke kan passe dit arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.
  • du har drevet din selvstændige virksomhed i væsentlig omfang de seneste 12 måneder og heraf den seneste måned før du blev syg.
  • du skal have arbejdet i din selvstændige virksomhed i mindst 18,5 timer om ugen

 

NYTTIGE LINKS

SYGEMELD ELLER MELD DIG RASK PÅ VIRK.DK

HVEM - HVORDAN - HVOR MEGET, KAN MAN FÅ SOM SELVSTÆNDIG

SÅDAN FÅR DU EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING

OBLIGATORISK PENSIONSORDNING

 

HAR DU EN LANGVARIG ELLER KRONISK SYGDOM

Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom, kan du som selvstændig søge en § 58a aftale. Det betyder, at du allerede fra første din første sygedag, kan få dækket nogle af udgifterne i forbindelse med dit sygefravær.

SØG § 58A AFTALE