Med borgerkonferencen ønsker vi at følge videre i sporet fra sidste års konference, hvor der blev luftet mange spændende idéer og interessante betragtninger.

Vi ved at borgerne lever længere og har en mere aktiv livsstil. Det stiller nye krav til fremtidens velfærd, hvor der på den ene side bliver flere ældre, og der på den anden side bliver færre hænder til at varetage opgaven.

Hvad skal der til for at borgere, civilsamfund og kommune sammen kan bevare vores ældrevelfærd?

Det skal vi undersøge på årets borgerkonference, hvor vi i fællesskab skal udvikle de gode løsninger. Borgerkonferencen byder bl.a. på spændende oplæg, inspirerende workshops og fællesspisning.

Arrangementet (inkl. spisning) er gratis og åbent for alle interesserede.

Borgerkonferencen finder sted tirsdag den 19. marts fra kl. 16.00 - 20.00 i Multihallen i Sdr. Omme.

Tilmeld dig konferencen

Frist for tilmelding er onsdag den 13. marts 2024.

 

Programmet for konferencen: 

Velkomst v. Ann Charlotte G. Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune

Oplæg v. Marie Baad Holdt fra Ingerfair: ”Hvilken værdi kan civilsamfundet skabe i samarbejde med kommunen, og hvad skal der til for at komme i gang med det gode samarbejde?”

Workshop: Hvilke løsninger kan vi se i et samspil mellem civilsamfund og kommune - og hvordan kan vi i fællesskab få dem til at leve?

Fællesspisning

Fortsættelse af gruppearbejdet

Opsamling – Hvad er vi klar til at prøve af nu?

Afslutning v Voksenudvalgets formand Ann Charlotte G. Vilstrup