Frivilligrådet uddeler hvert år frivilligprisen til årets frivillig.

I den forbindelse søger rådet efter kandidater til Frivilligprisen, og fristen for indstillinger til prisen i 2024 er 1. december 2023.

Indstil til Årets frivillig 2024

Prisen gives til en person, der har ydet en stor frivillig og social indsats i Billund Kommune - en ildsjæl der brænder for at gøre noget for sine medmennesker.

Kender du en person som opfylder ovenstående kriterier, så send en begrundet indstilling.

Du får brug for følgende 

  • Navn på indstillede frivillig
  • Begrundelse for indstillingen
  • Navn på indstiller
  • Kontaktoplysninger på indstiller

Frivilligrådet vil blandt de indsendte forslag udvælge en modtager af frivilligprisen og overrækkelsen vil finde sted i begyndelsen af 2024.