I mere end 7 år har vores frivillige naturplejere været i gang. Her er fællesskabet i højsædet og vi har fokus på, at der både er plads til hygge og naturoplevelser, når vi er afsted. 

Som frivillig naturplejer vil du blandt andet få mulighed for at være med til at

  • afbrænde hede: Hvert forår hjælper vores frivillige med at afbrænde forskellige heder i kommunen. Her afbrænder vi kun pletvist på hederne for at skabe forskellighed, fjerne næring og forynge lyngen.
  • rydde: Uden naturlige dynamikker som afgræsning, gror den lysåbne natur til i træer og buske. Vores frivillige hjælper med at rydde tilgroede arealer, og genskabe værdifulde lysåbne naturarealer som levested for en lang række sjældne planter og dyr.
  • lave høslæt med le: Sommetider er der naturarealer, hvor det ikke kan lade sige gøre, at pleje arealet med græssende dyr eller maskiner. Her hjælper vores frivillige ved at lave høslæt og på den måde fjerne næring til fordel for en lang række sjældne arter.
  • bygge redekasser: Når vinteren trænger sig på, mødes vores frivillige i sløjdværkstedet, for at bygge redekasse. Vi har blandt andet bygget en masse redekasser til den sjældne vendehals. I 2022 var der flyttet hele tre par ind i vores redekasse rundt om i kommunen. 

 

Hvis du gerne vil være med i naturplejetemaet, eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Der er altid plads til en mere i vores naturplejeteam. Vi håber at høre fra dig!