Aftenskolerne er folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Deres aktiviteter er non-profit, og et eventuelt overskud skal bruges i den folkeoplysende virksomhed. Aktiviteterne og undervisningen skal have et almennyttigt formål, være åbne for alle voksne og så må de ikke formaliseres i form af prøver, eksamener eller lignende.

Aftenskolerne er reguleret af folkeoplysnings loven. Derfor er der en række krav, der skal opfyldes, for at kunne drive aktiviteter og undervisning i en aftenskole.