'Billund i Bevægelse'

- Udvikling af fritidslivet i hele Billund Kommune

'Billund i Bevægelse' har til formål at understøtte Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad ved at skabe aktive og inkluderende fællesskaber for alle børn, unge og voksne i Billund Kommune, ved fokus på øget foreningsdeltagelse, sundhed og trivsel blandt børn og unge samt at motivere de unge til at forsætte i foreningslivet.

Endvidere understøttes det strategiske arbejde i Billund Kommune med at sikre mere leg i foreningslivet, fokus på kvalitet i træningen, foreningsudvikling og frivillighed. Projektet indeholder fem indsatsområder og har et særligt fokus på børn og unge.

Fem indsatsområder:

 • Flere broer mellem institutioner og foreningslivet
 • Mere legende foreningsliv med fokus på motiverende idrætsfællesskaber
 • Fremtidens foreninger og fællesskaber - et mere mangfoldigt idrætstilbud i Billund Kommune
 • Bæredygtighed i forhold til det frivillige foreningsliv
 • Idræt og bevægelse for børn og unge med særlige behov.

Strategisk partnerskab med DGI

'Billund i Bevægelse' er en treårig indsats i samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra april 2023 til marts 2026. I projektet er der afsat en pulje på 300.000 kr. over en treårig periode til at skabe aktiviteter og fællesskaber, der understøtter de fem indsatsområder.

Målsætninger med 'Billund i Bevægelse':

 • At motivere flere børn og unge til at deltage i foreningslivet samt at motivere de unge, som i forvejen er en del af foreningslivet, til at forsætte
 • At understøtte foreningernes udvikling gennem forløb, dialog og samarbejde
 • At motivere til at skabe et mere legende fritidsliv og fokus på kvalitet i træningen
 • At styrke samarbejde på tværs af kommune, institutioner, foreninger og aktører, så det kommer alle parter til gavn.

Ambassadørforeninger

En legeplads for de foreninger som har lyst til at lege med og udvikle sig. Billund Kommune og DGI Sydvest har i samspil inviteret lokale foreninger med i projektets opstartsfase, da det er et ønske at foreningerne er med til at sætte retningen for de forskellige indsatsområder. Alle kommunens idrætsforeninger er velkomne til at være ambassadørforening for ’Billund i Bevægelse’. Formålet med ambassadørforeningerne er de kan være med til at skabe retninger og igangsætte aktiviteter samt inspirere det øvrige foreningsliv, og være sparringspartner for både DGI Sydvest og Billund Kommune

Målet er at skabe et eksperimentarium for fritidslivet i Billund Kommune, hvor foreningerne er medskaben-de aktører. Det er foreningernes udfordringer, behov og potentialer der skal danne grundlaget for den fremtidige foreningsudvikling.

Følgende foreninger har meldt sig som ambassadørforening (pr. nov. 2023)

 • Billund Cykel Motion
 • Billund IF
 • GGIF Fodbold
 • GGIF Gymnastik
 • Grindsted Badminton
 • Hejnsvig dartklub
 • Hinnum Hut - Bueskydning  
 • Sdr. Omme Skytteforening
 • Vorbasse KFUM Idrætsforening              

Det er ikke kun ambassadørforeninger som kan bidrage til 'Billund i Bevægelse'.