Der findes mange foreninger i Danmark, og de spiller en stor rolle i kultur- og fritidslivet.

En forening er kort fortalt en sammenslutning af personer, der har et fælles formål - en fælles interesse, overbevisning eller hobby. Grundloven sikre, at så længe formålet er lovligt, kan enhver danne en forening uden at skulle have tilladelse fra nogen.