En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne.

Er din forening godkendt som en folkeoplysende forening, kan I søge om adgang til lokaler og faciliteter. I får også mulighed for at søge om eksempelvis tilskud til aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde. Kravene er, at:

  • foreningen er hjemmehørende i kommunen
  • foreningen som udgangspunkt er åben for alle
  • den har en ansvarlig bestyrelse
  • den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer.


Her på siden kan du læse mere om kravene, mulighederne i forhold til vedtægter, bestyrelse, regnskab, tilskud, lokaler, børneattester samt principper for tilsyn.