En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne.

Er din forening godkendt som en folkeoplysende forening, kan I søge om adgang til lokaler og faciliteter. I får også mulighed for at søge om eksempelvis tilskud til aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde. Kravene er, at:

  • foreningen er hjemmehørende i kommunen
  • foreningen som udgangspunkt er åben for alle
  • den har en ansvarlig bestyrelse
  • den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer.