Aktivitetscentrene Lindegaarden, Mødestedet og Petersminde er ejet af kommunen. Centrene administreres som udgangspunkt af et brugerråd, som bl.a. står for udlån af lokalerne og fastsættelse af husorden på de enkelte centre.

I de generelle retningslinjer er det præciseret, hvem der kan låne lokalerne, ud fra følgende prioritering

  1. Foreninger og arrangementer, hvis formål primært retter sig mod pensionister og efterlønsmodtagere
  2. Øvrige frivillige sociale foreninger/interessegrupper
  3. Øvrige foreninger/interessegrupper

Det primære formål med aktivitetscentrene er

  1. at skabe rammer for primært pensionister og efterlønsmodtagere i Billund Kommune, som ønsker fællesskab og socialt samvær til højnelse af livskvaliteten
  2. at skabe mulighed for aktiviteter til borgere med særlige behov
  3. at skabe rammer for dannelse af interessegrupper og deres virke
  4. at understøtte det frivillige arbejde og brugerindflydelse