Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Derfor arbejder vi på at give alle børn i kommunen spændende og udfordrende lege- og læringsmuligheder. 

Her skal der være spændende miljøer til børn. Derfor er der behov for en gennemgang af de eksisterende legepladser. Samtidigt renoveres, nedlægges og anlægges helt nye og moderne muligheder for leg og læring.

Vi har et stort antal legepladser i forhold til befolkningsgrundlaget. Der er i praksis et stort spænd i kvalitet, indhold, størrelse og fordeling. Det er en vigtig opgave fremover at udligne denne ulighed og sikre gode kommunale legepladser.

Der er afsat midler til gennemførelsen af en strategi og helhedsplan. De udpegede indsatser i strategien og handlingsplanen skal være pejlemærker for den fremtidige udvikling af legepladser i vores kommune. Indsatserne kommer til at bestå af nedlæggelser, renoveringer, nyanlæg og borgersamarbejder til forbedringer udvalgte steder. 

Legepladstilsyn

Alle legepladser på kommunale fællesarealer og institutioner skal tilses med jævne mellemrum af kommunen legepladsinspektører, for at gennemgå sikkerheden. Der udarbejdes en inspektionsrapport, hvor eventuelle fejl og mangler registreres. Det vurderes af legepladsinspektøren, i hvilket omfang registreringerne skal udbedres.

Ønsker om forbedringer

Forvaltningen modtager ofte henvendelser, hvor der gøres opmærksom på tilstanden, og med ønsker om forbedringer. Forvaltningen har et begrænset driftsbudget til vedligehold og udbedring af skader, og kan være nødsaget til at fjerne inventar, som ikke lever op til kravet om sikkerhed.