Skøjtesøen i Grindsted

I Billund Kommune er der er sø der er lavet til at stå på skøjter. Den er beliggende i engen i Grindsted. Her overrisles arealet i efteråret, og når der er en periode med frost vil der være en lavvandet sø at skøjte på. 

Her måles der ikke istykkelse. 

Er isen sikker?

Det kan være rigtig sjovt at stå på skøjter og gå på isen, når det er frostvejr i Danmark. Men før du bevæger dig ud på isen, bør du være helt sikker på, at den kan bære - for hvis du falder igennem, kan det være svært at komme op igen.

Her måler vi istykkelsen:

  • Tronsøen, Grindsted
  • Søer ved Grønningen, Billund
  • Nordre Anlæg, Billund
  • Anlægget, Hejnsvig

Der er opsat skilte, hvor det er forbudt at gå ud på isen. Skiltene fjernes når isen er sikker.

Hvor tit måler vi istykkelsen?

Vi måler tykkelsen på isen dagligt i perioder med frost og tyk is.

Læs mere om sikker færdsel på isen på Trygfondens hjemmeside (åbner i nyt vindue)