Ansøg Borger Idékassen om støtte til dit projekt

Hvad er Borger Idékassen?

Borger Idékassen er en mulighed for alle I borgere i kommunen, lokale foreninger og organisationer til at indsende store som små projektidéer, der kan skabe glæde, engagement og ejerskab i jeres lokalmiljø.

Idékassen er en direkte invitation til jer alle om at deltage aktivt i udviklingen af jeres lokalmiljø.
Vi samarbejder meget gerne med jer om at løfte projekterne, så I kan få det bedst mulige ud af dem.

I Borger Idékassen kan du både søge finansiel støtte og få sparring eller praktisk hjælp til dit projekt. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om, hvad vi kan hjælpe dig med!

 

Kriterier for ansøgning

  • Dit projekt skal enten gavne naturen, friluftslivet eller forskønne de bynære grønne områder.
  • Dit projekt skal styrke lokalmiljøet og være åbent for alle.
  • Du er tovholder på projektet og står for den efterfølgende vedligeholdelse.
  • Kommunen kan deltage i og rådgive om projektets gennemførsel.
  • Projektet skal have offentlig adgang.


Panelet kigger også på, at:

  • Projektet har en lang levetid.
  • Projektet henvender sig til en bred befolkningsgruppe.
  • De samlede udgifter vurderes som rimelige i forhold til andre projekter, der er gennemført tidligere og kan sammenlignes med jeres.
  • Helhedsindtrykket af projektet, altså om projektet indretning passer ind i lokalmiljøet.

Hvem udvælger projekterne

Vores panel, der udvælger projekterne, består af medarbejdere fra Teknik og Stabe. De har den faglige og tekniske ekspertise til at vurdere jeres projekter og være sparringspartnere. Her kan du altid få en hjælpende hånd.

Panelet lægger særlig vægt på, at vores kriterier er opfyldt.

Du skal selvfølgelig også brænde for dit projekt, og du skal selv være tovholder. Dette er både under og efter projektet står færdigt.

Ansøgningsfrister

Der vil årligt være to ansøgningsrunder, hvor du har mulighed for at søge Borger Idékassen. Ansøgningsfristerne er enten 22. juni eller 31. oktober 2023.

Alle indkomne ansøgninger vil kort tid efter ansøgningsfristens udløb blive vurderet og vægtet i forhold til hinanden. Indenfor 1 måned fra ansøgningsfristen vil du modtage et svar på, om netop dit projekt vil bliver støttet af Borger Idékassen.