Integrationspuljen er er nu lukket for ansøgninger.

Det er Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlig for integrationspuljen.

Det er første ansøgningsrunde i 2023 og der er 100.000 kroner i puljen.  

Ansøgningsfristen var den 8. marts 2023.

Ansøgningerne behandles på det efterfølgende Unge-, Uddannnelses- og Beskæftigelsesudvalget den 29. marts, hvor ansøgere får besked. 

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte på om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet 

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder / afdelinger af virksomheder, som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten har i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår i Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE giver tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater satte i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er brugt anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har modtaget støtte i 2022?

 • Dansk Røde Kors - Netværkscafé
 • Vestemarkskirken - Kids Fun Night
 • BIF Billund Idrætsforening fodboldafdeling
 • Dansk Røde Kors - Grindsted Juniorklub
 • Familitræet
 • Madkassen - Frivilligcenter Billund