Integrationspuljen er åben for ansøgninger

Det er Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlig for integrationspuljen.

Det er anden ansøgningsrunde i 2024, og der er 50.000,- kroner i puljen.  

Ansøgningsfristen er fredag den 23. august 2024.

Ansøgningerne behandles efterfølgende i Unge-, Uddannnelses- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september, hvor ansøgere får besked. 

Send din ansøgning her

 

Projekter der styrker integrationen

Integrationspuljen har som overordnet formål at støtte projekter, der fremmer integrationen af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet. Dette opnås ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer, værdier og andre kulturer.

Mere specifikt er formålet med integrationspuljen at støtte aktiviteter, der fokuserer på mindst én af følgende områder...

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrage til at udvikle netværk, der fremmer integrationen af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet. 

Hvem kan søge?

 • Foreninger med aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper med aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder eller afdelinger af virksomheder med aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune.

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • Arrangementet må ikke være kommercielt.
 • Aktiviteterne skal være åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være mere snæver, hvis aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • Aktiviteten skal finde sted i Billund Kommune eller have særlig relevans for området
 • Det skal fremgå, at Billund Kommune har ydet støtte.

Hvad gives der IKKE tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger
 • Udgifter efter projektets afslutning.

Efter projektets afslutning

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • Opnåede resultater i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen 
 • Brug af midler, fordelt på de forskellige udgiftsposter. 

Modtagere af støtte i 2024?

Første runde 

 • Røde Kors’ Juniorklub (6.935,- kr.)
 • Red Barnets Lokalforening Billund (10.000,- kr.)
 • Grindsted Y’s Men’s Club (8.000,- kr. )
 • Vestermarkkirkens børn og unge (50.000,- kr.)

Anden runde 

Bliver opdateret sidst i september 2024.